Revize

Na základě odbornosti a vydaných oprávnění provádíme revize těsnosti chladících a klimatizačních zařízení s obsahem chladiva nad 3 kg:
  • revize 1x ročně zařízení 3-30 kg chladiva
  • revize 2x ročně zařízení 30-300 kg chladiva
  • revize 4x ročně zařízení nad 300 kg chladiva
Tuto povinnost provozovatelům chladících a klimatizačních zařízení ukládá zákon ministerstva životního prostředí č.86/2002 a nařízení E.U.a rady E.S. č.842/2006.